#PROVENABRUNSSI-KAMPANJAN SÄÄNNÖT

 

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Ravintoraisio Oy, PL 101, 21201 Raisio

 (myöhemmin "Järjestäjä").

 

2. Osallistumisoikeus

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän kampanjan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

 

3. Kampanja-aika ja osallistuminen arvontaan

Kampanja-aika on 1.6.2016-21.6.2016. Arvontaan osallistuvien kuvien tulee olla julkaistu kampanja-aikana. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista. Sama henkilö voi osallistua kampanjaan useammalla kuin yhdellä kuvalla, mutta palkintojen arvonnassa huomioidaan vain yksi kuva kultakin osallistujalta.

Arvontaan osallistutaan julkaisemalla kampanja-aikana Instagramissa kuva brunssista tunnisteilla #Provenabrunssi ja @ProvenaFI.

Arvontaan osallistuminen edellyttää, että osallistujan Instagram-profiili on julkinen.

Lain mukaan osallistujan kuvassa ei saa näkyä muiden yritysten tuotteita tai tuotemerkkejä niitä suojaavien immateriaalioikeuksien vuoksi. Ainoastaan Ravintoraisio Oy:n omat tuotemerkit saavat näkyä kuvissa ja videoissa. Kuvassa ei myöskään saa näkyä muita henkilöitä kuin osallistuja itse. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä sellaista kuvaa tai viestiä, joka rikkoo immateriaalioikeuksia tai on hyvän maun tai lain vastainen. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kampanjasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden vapaasti ja korvauksetta esittää, välittää, julkaista ja muulla tavoin käyttää ja hyödyntää osallistujan lähettämää kuvaa ja siihen kohdistuvia tekijän- ja lähioikeuksia, sekä tarvittaessa julkaista osallistujan nimen ja asuinpaikkakunnan Järjestäjän valitsemissa medioissa julkaisukanavasta riippumatta (esim. Facebook, Instagram) ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

 

4. Palkinnot

Osallistuneiden kesken arvotaan yhteensä viisi 100 euron arvoista Provena-tuotepakettia (palkintojen yhteisarvo on noin 500 euroa). Yksi osallistuja voidaan palkita vain kerran. Palkintolahjaa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

 

5. Voittajien valinta ja julkistus

Järjestäjä arpoo arvontaan osallistuneiden joukosta viisi voittajaa. Voittajat arvotaan 22.6.2016.

Järjestäjä ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti yksityisviestillä Instagramissa. Tässä yhteydessä voittajien tulee toimittaa Järjestäjälle yhteystietonsa palkinnon postittamista varten. Mikäli Järjestäjä ei tavoita voittajaa tai voittaja ei toimita yhteystietojaan 2 viikon sisällä Järjestäjän yhteydenotosta, arvotaan uusi voittaja. Palkinnot postitetaan tavoitetuille ja yhteystietonsa toimittaneille voittajille 30.6.2016 mennessä.

 

6. Rekisteritiedot

Osallistujan henkilö- ja yhteystietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajien valintaan ja siitä tiedottamiseen. Kampanjan rekisteri- ja tietosuojaseloste ovat nähtävissä osoitteessa: provena.fi.

 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kampanjaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon postituksesta ei koidu voittajalle kustannuksia. Palkinto toimitetaan vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

 

8. Instagramin vastuuvapaus

Arvonta ei ole millään tavoin Instagramin tai vastaavan median sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Instagramin kaikista arvontaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Osallistuja antaa tietonsa ainoastaan kampanjan järjestäjän käyttöön, ei Instagramin tai vastaavan median.

 

9. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Kampanjan säännöt ovat nähtävissä osoitteessa provena.fi. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä voi hylätä minkä tahansa kuvan tai osallistujan omalla päätöksellään. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.