REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE
 

HENKILÖTIETOLAIN (22.4.1999/523 10 JA 24 §:IEN MUKAINEN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Ravintoraisio Oy (Y-tunnus 2134115-4)

PL 101

21201 Raisio

puh. 02-443 2111

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ravintoraisio Oy

Pauliina Öhman

PL 101

21201 Raisio

puh. 02-443 2111

 

Teknisestä toteutuksesta vastaa:

 

3. Rekisterin nimi

#puhdasvälipala-kampanjan osallistujarekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti Ravintoraisio Oy:n järjestämän arvonnan palkintojen toimittamiseksi sekä yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi. Rekisteröidyn tiedot poistetaan kokonaisuudessaan kampanjan osoitetietokannasta, kun hänelle on lähetetty kampanjan mukainen palkinto. Tiedot eivät tämän jälkeen ole kenenkään käytettävissä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttötarkoitusta varten rekisteröidyn perustiedot: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, Instagram-käyttäjätunnus.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjaan osallistumisen yhteydessä. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää väestörekisteriä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ravintoraisio Oy voi kuitenkin käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä kampanjatoimenpiteiden toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Ravintoraisio Oy:n alihankkijoilla.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ATK-järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

ATK-järjestelmä on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla, kuten kryptauksin. Verkkosivustolla tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. 

 

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Lisäksi henkilötietoja voidaan poistaa, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista tai muuta kiellettyä toimintaa. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.