Ren havre, ren njutning

För att havreprodukterna ska hålla sig garanterat glutenfria måste man se till att de aldrig kommer i kontakt med glutenhaltiga sädesslag.

Rent är en garanti för glutenfritt

Ren havre från Provena är havre som odlas, hanteras och packas helt separat från spannmål som innehåller gluten. Genom en strikt kontrollerad produktionskedja säkerställs det alltid att Provenas produkter är glutenfria och därmed säkra för personer med celiaki.

Havre - En mångsidigare och nyttigare kost även för glutenintoleranta

Havrens inverkan på hälsan baseras till stor del på den lösliga fibern, betaglukan, som konstaterats ha flera positiva effekter på kroppen.  Havrefibern betaglukan har konstaterats balansera de dagliga energitopparna (lägger blodsockret på en jämn nivå) vilket ger en längre mättnadskänsla. En jämn blodsockerhalt utgör grunden för en normal ämnesomsättning, vitalitet och uthållighet. Bristande koncentrationsförmåga och eftermiddagströtthet kan också bero på en ojämn blodsockerhalt. Betaglukanet rensar också bort skadligt kolesterol vilket bl a minskar risken för hjärt- och kärl sjukdomar. Därför är havrerik kost snäll mot hjärtat. Havrefibrerna gör med andra ord gott både för magen och hela kroppen.

 

Ren havre från Provena produceras i en unik process

Provenas rena havre odlas av artrent utsäde på certifierade gårdar. Odlingens renhet säkras genom besiktning av gårdarna under växtperioden. Främmande sädesslag avlägsnas från havreåkern och andra sädesslag får inte hanteras på gårdarna.

Renheten i Provenas produkter säkerställs genom hela produktionskedjan, transportfordonen inberäknade. Havrekornen förvaras i särskilda, för ändamålet specifikt avsedda silon. Alla Provenas produkter tillverkas i en produktionsanläggning där inga andra sädesslag hanteras. Dessutom säkras råvarans och produkternas renhet med hjälp av analyser.